Libertatea de a alege și a ne
exprima aspirațiile și speranțele
într-un viitor mai bun

Loialitate față de tradiție și valoare

T enacitate în descoperirea si formarea elevilor
pentru respectul valorilor reale de tip etic, cultural, civic

Talentul de a pune în practică achizițiile teoretice

H otărâre și consecvență
în atingerea scopurilor educaționale

H ărnicie si perseverență
în vederea formării continue pentru
viaţa intr-o societate a cunoaşterii

Harul dascălilor de a-și învăța și îndruma eleviiDe ce Horia Hulubei?

Liceul Teoretic a luat numele „Horia Hulubei” de la fizicianul de renume mondial care şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităţii în Măgurele unde a fost director al Institutului de Fizică Atomică.


Resurse

Actul didactic de calitate este posibil şi datorită unei baze materiale corespunzătoare: 2 corpuri de clădire în care se găsesc: săli de clasă, majoritatea cu mobilier nou, 5 laboratoare moderne de fizică, chimie, biologie, informatică, 4 cabinete (geografie, istorie, limba şi literatura romană, engleza-franceza ), o bibliotecă ce are peste 17 000 de volume şi o sală de sport. 


Contact

Telefon: 0214574426 / 0214574732

Fax: 0214574426 / 0214574732

Email: lthoriahulubei@yahoo.com

 


Reviste scolare

Reviste ale invatamantului primar si liceal

Bacalaureat 2015

O noutate a BAC-ului de anul acesta este obligatia ca membrii comisiei sa verifice, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen, dupa fiecare proba scrisa. 

Calendar BAC 2015

Activități "Săptămâna altfel"

Liceul nostru și-a propus o serie de activități organizate la nivel primar, gimnazial și liceal.

Olimpiade și concursuri școlare

În perioada următoare sunt planificate o serie de concursuri și olimpiade școlare..

Horia Hulubei - Un liceu cu aspiratii

Şcoala noastră reprezintă un important centru educaţional, ştiinţific şi cultural la nivel local , regional şi naţional, fiind un furnizor permanent de resurse educaţionale moderne. Suntem conştienţi că numai printr-o continuă optimizare a ofertei noastre educaţionale vom fi în măsură să răspundem adecvat la cerinţele mediului cultural, social şi economic în care ne desfăşurăm activitatea.

Promovăm un mediu educaţional de calitate, bazat pe competiţie, prietenos în acelaşi timp, în care elevii vin cu drag pentru că se simt apreciaţi, ajutaţi, încurajaţi şi protejaţi.

Şcoala noastră este locul unde fiecare elev poate învăţa să lucreze atat individual, cat şi în echipă în scopul dezvoltării capacităţilor sale intelectuale, morale şi civice la un nivel care să-i permită reuşita într-o societate concurenţială. În acest scop noi promovăm o învăţare centrată pe elev, optimizand actul educaţional prin utilizarea unor metode interactive de predare-învăţare-evaluare, respectiv aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe.

Citatul saptamanii

Scoala este libertatea de a merge ajutat si indrumat.